องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 154 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2568 [ 12 ธ.ค. 2566 ]11
2 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์ สำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]28
3 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]39
4 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]25
5 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนด อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]23
6 เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]25
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 15 พ.ย. 2566 ]21
8 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]11
9 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ปี 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]21
10 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับมอบและดูแลรักษาข้อมูลที่ดิน ประจำปี 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]27
11 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]9
12 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]10
13 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]16
14 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]12
15 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฏหมายว่าด้วย เรื่อง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]14
16 บันทึกขออนุญาตมีบัตรพนักงานสำรวจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม [ 29 ก.ย. 2566 ]9
17 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน ประจำปี 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]56
18 ฐานข้อมูลคนพิการที่เป็นปัจจุบัน ประจำปี 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]61
19 คำสั่ง เรื่อง ขอแก้ไข แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฏหมายว่าด้วย เรื่อง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]11
20 คำสั่ง เรื่อง ขอแก้ไข แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8