องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว [ 29 พ.ค. 2567 ]18
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 พ.ค. 2567 ]16
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ค. 2567 ]18
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 พ.ค. 2567 ]14
5 ประชาสัมพันธ์เตือนภัยหน้า ระวัง 5 โรคร้าย [ 24 เม.ย. 2567 ]6
6 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ธ.ค. 2566 ]10
7 เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2568 [ 12 ธ.ค. 2566 ]32
8 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์ สำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]51
9 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]62
10 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]45
11 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนด อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]45
12 เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]71
13 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 15 พ.ย. 2566 ]40
14 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]27
15 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก้บภาษี ปี พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]13
16 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ต.ค.65 - ก.ย.66) [ 4 ต.ค. 2566 ]7
17 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ปี 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]51
18 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับมอบและดูแลรักษาข้อมูลที่ดิน ประจำปี 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]38
19 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]22
20 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ต.ค.65 - ก.ย.66) [ 2 ต.ค. 2566 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9