องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือแจ้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาดำเนินกาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 28 พ.ย. 2565 ]3
3 หนังสือแจ้ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิงปลูกสร้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]1
4 หนังสือแจ้ง เรือง ขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์ สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]1
5 หนังสือแจ้ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]2
6 คำสั่งเเต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]1
7 คำสั่่ง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]3
8 แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]2
9 เรื่อง ขออนุมัติตั้งลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]2
10 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติโครงการตามกฏหมายว่าด้วยเรื่อง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]1
11 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]2
12 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปี 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]2
13 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]2
14 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]2
15 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]160
16 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งแรก พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]130
17 เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]114
18 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]111
19 เรื่อง กำหนดระยะเวลายื่นแบบและ ชำระภาษีประเภทต่างๆ ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]141
20 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]118
 
หน้า 1|2|3|4|5|6