องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 39-018 สายถนนป่ารวก-หนองข่อย หมู่ที่ 2 บ้านป่ารวก ตำบลเกาะมะาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 25 มี.ค. 2567 ]14
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 39-001 สายหนองนายอูจากแยกถนนปะโค-โคกรัง-บ้านจอมแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะมะนาว [ 19 ธ.ค. 2566 ]4
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]12
4 จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567 รูปแบบ Excel ที่ทางสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด [ 2 ต.ค. 2566 ]18
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]6
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท [ 2 ต.ค. 2566 ]5
7 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]75
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]179
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]186
10 ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]146
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]187
12 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศ คตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 3 พ.ย. 2560 ]183
13 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศ คตง. ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]193
14 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]183