องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 

 

 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เกาะมะนาว