องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
คำสั่ง ประกาศ งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เลข สำนัก_กอง [ 26 ต.ค. 2565 ]27
2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว [ 7 ก.ย. 2565 ]55
3 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.ย. 2565 ]52
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ก.ย. 2565 ]54
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ก.ย. 2565 ]63
6 ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ก.ย. 2565 ]51
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ส.ค. 2565 ]56
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว [ 9 ส.ค. 2565 ]66
9 ประกาศพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น พนักงานครู อบต. ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก และพนักงานจ้างผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น รอบการประเมิน 1/ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]124
10 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]113
11 การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ [ 17 ม.ค. 2565 ]122
12 มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2544 [ 17 ม.ค. 2565 ]118
13 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย ฯ 2562 [ 17 ม.ค. 2565 ]113
14 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2558 [ 17 ม.ค. 2565 ]91
15 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2563 [ 17 ม.ค. 2565 ]127
16 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ 2544 [ 17 ม.ค. 2565 ]108
17 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ 2562 [ 17 ม.ค. 2565 ]85
18 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน 2560 [ 17 ม.ค. 2565 ]117
19 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน 2561 [ 17 ม.ค. 2565 ]85
20 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน 2562 [ 17 ม.ค. 2565 ]86
 
หน้า 1|2