องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
คำสั่ง ประกาศ งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น พนักงานครู อบต. ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก รอบการประเมิน 2/ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 พนักงานจ้างผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด [ 11 ต.ค. 2564 ]1
2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ [ 6 ก.ย. 2564 ]4
3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ก.ย. 2564 ]4
4 การกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ก.ย. 2564 ]5
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 6 ก.ย. 2564 ]4
6 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]7