องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
คำสั่ง ประกาศ งานบริหารงานบุคคล


ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563    เอกสารประกอบ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เกาะมะนาว