องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
คำสั่ง ประกาศ งานบริหารงานบุคคล


การกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

การกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เกาะมะนาว