องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
คำสั่ง ประกาศ งานบริหารงานบุคคล


ประกาศ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น พนักงานครู อบต. ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก รอบการประเมิน 2/ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 พนักงานจ้างผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น  พนักงานครู อบต. ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก รอบการประเมิน 2/ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564  พนักงานจ้างผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ ประกาศ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น พนักงานครู อบต. ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก รอบการประเมิน 2/ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 พนักงานจ้างผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เกาะมะนาว