องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 คำย่อภาษาอังกฤษ" ที่คน อปท. ต้องรู้ ใช้ในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน [ 3 ก.ค. 2563 ]10
2 เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 2 เม.ย. 2563 ]9
3 เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2563 ]8
4 เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับ ที่ 4 ) พ.ศ. 2558 [ 4 ต.ค. 2562 ]10