องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 

 

 

คลังความรู้ (KM)


เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เกาะมะนาว