องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 

 

 

คลังความรู้ (KM)


เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เกาะมะนาว