องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ค. 2564 ]177
2 เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2564 ]181
3 เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]177
4 เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]142
5 เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 คำย่อภาษาอังกฤษ" ที่คน อปท. ต้องรู้ ใช้ในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน [ 3 ก.ค. 2563 ]193
6 เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 2 เม.ย. 2563 ]188
7 เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2563 ]182
8 เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับ ที่ 4 ) พ.ศ. 2558 [ 4 ต.ค. 2562 ]150