องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 

 

 

คลังความรู้ (KM)


เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 คำย่อภาษาอังกฤษ" ที่คน อปท. ต้องรู้ ใช้ในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 คำย่อภาษาอังกฤษ" ที่คน อปท. ต้องรู้  ใช้ในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน    เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 คำย่อภาษาอังกฤษ" ที่คน อปท. ต้องรู้ ใช้ในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เกาะมะนาว