องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 

 

 

ประกาศผลการเลือกตั้ง


ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1/64 (21 ธันวาคม 2564)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1/64 (21 ธันวาคม 2564)    เอกสารประกอบ

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1/64 (21 ธันวาคม 2564)
 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1/64 (21 ธันวาคม 2564)
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เกาะมะนาว