องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน [ 10 พ.ค. 2566 ]55
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2565 ]189
3 INFO ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2565 ]182
4 INFO ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2565 ]170
5 สรุป ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2565 ]195