องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
ข้อบัญญัติอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 3 มิ.ย. 2567 ]3
2 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]63
3 ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์ [ 6 มิ.ย. 2566 ]49
4 ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ.2561 [ 6 มิ.ย. 2566 ]59
5 ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย [ 6 มิ.ย. 2566 ]49
6 ข้อบัญญัติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 6 มิ.ย. 2566 ]43
7 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2565 [ 6 มิ.ย. 2566 ]48
8 ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]110