องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]44
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง กำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จากระดับต้น เป็นระดับกลาง [ 10 เม.ย. 2566 ]56
3 ประกาศใช้ แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]154
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 [ 18 ต.ค. 2564 ]196
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]150
6 ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]138
7 ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ก.ค. 2564 ]189
8 ประกาศ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 12 ก.ค. 2564 ]188
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 [ 9 ธ.ค. 2563 ]154
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]192
11 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเ้พิ่มเติม (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2561 [ 29 พ.ค. 2561 ]196
12 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 23 ต.ค. 2560 ]143
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) [ 28 ก.ย. 2560 ]150
14 ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2558-2560) [ 1 เม.ย. 2559 ]145
15 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 เม.ย. 2559 ]183