องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครู 2565 [ 2 พ.ย. 2566 ]33
2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักสาธารณสุข [ 2 พ.ย. 2566 ]73
3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บริหารท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2564 ]188
4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป [ 1 ก.พ. 2564 ]182
5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานการคลัง [ 1 ก.พ. 2564 ]181
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานช่าง [ 1 ก.พ. 2564 ]141
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 1 ก.พ. 2564 ]194
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานการศึกษา [ 1 ก.พ. 2564 ]199
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม [ 1 ก.พ. 2564 ]677
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.พ. 2564 ]187
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นิติกร [ 1 ก.พ. 2564 ]147
12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร [ 1 ก.พ. 2564 ]190
13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ก.พ. 2564 ]153
14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ 1 ก.พ. 2564 ]197
15 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี [ 1 ก.พ. 2564 ]189
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการคลัง [ 1 ก.พ. 2564 ]190
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 ก.พ. 2564 ]146
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 1 ก.พ. 2564 ]200
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการพาณิชย์ [ 1 ก.พ. 2564 ]149
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักประชาสัมพันธ์ [ 1 ก.พ. 2564 ]173
 
หน้า 1|2|3|4