องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2567 ]3
2 รายงานการกำบติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]49
3 รายงานการกำบติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]56
4 รายงานการกำติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 18 ม.ค. 2565 ]117
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 21 มิ.ย. 2564 ]122
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 22 มี.ค. 2564 ]167
7 รายงานผมการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปรอบ 6 เดือน [ 23 ม.ค. 2563 ]118