องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (ต.ค.65 - ก.ย.66) [ 4 ต.ค. 2566 ]14
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]59
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]60
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]112
5 ข้อมูลเชิ่งสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 16 มี.ค. 2564 ]169
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 8 ก.ค. 2563 ]169