องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.39-001 สายหนองนายอู จากแยกปะโค-โคกรัง-บ้านจอมแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะมะนาว [ 3 ม.ค. 2566 ]57
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 [ 22 ก.ย. 2565 ]138
3 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 [ 24 ธ.ค. 2564 ]151
4 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 -2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]203
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]164
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]155
7 บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2561 -2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ) [ 25 พ.ย. 2563 ]206
8 สรุปบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ) [ 25 พ.ย. 2563 ]152
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]197
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 10 มิ.ย. 2558 ]160
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 9 มิ.ย. 2558 ]157