องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.39-001 สายหนองนายอู จากแยกถนนปะโค-โคกรัง-บ้านจอมแก้ว หมู่ 5 ตำบลเกาะมะนาว [ 23 ธ.ค. 2565 ]51
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรับคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมวัสดุที่ผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจอมแก้ว-โนนแปะ บ้านจอมแก้ว หมู่ 3 [ 13 ก.ย. 2564 ]129
3 ประกาศ ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรักเพื่อน หมู่ที่ 8 [ 5 ก.พ. 2561 ]195
4 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนเสริมเหล็กสายเกาะไทรงาม-โปรงพัฒนา หมู่ที่ 8 [ 5 ก.พ. 2561 ]190
5 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโกรกผักหวาน-เกาะไทรงาม หมู่ที่ 8 [ 5 ก.พ. 2561 ]200
6 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโกรกหินปูน-โปร่งพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 5 ก.พ. 2561 ]178
7 ประกาศราคกลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจอมแก้ว-ไร่เกาะ หมู่ที่3 [ 5 ก.พ. 2561 ]190
8 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประทุมวงษ์ หมู่ที่ 3 [ 5 ก.พ. 2561 ]179
9 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปาหมู่บ้านเกาะมะนาว หมู่ที่ 1 [ 5 ก.พ. 2561 ]168
10 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ารวก- โกรกผักหวาน หมู่ที่ 2 [ 5 ก.พ. 2561 ]170
11 ประกาศราคากลาง ก่อาร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบตะวันออกบ้านโนนแปะ หมู่ที่ 4 [ 5 ก.พ. 2561 ]163
12 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองนายอู-โกรกหินปูน หมู่ที่ 5 [ 5 ก.พ. 2561 ]174
13 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลานตากผลผลิตการเกษตร บ้านเกาะแก้วศรีสุข หมู่ที่ 7 [ 5 ก.พ. 2561 ]178
14 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสายป่ารวก-โกรกผักหวาน หมู่ที่ 2 [ 5 ก.พ. 2561 ]163
15 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 5 ก.พ. 2561 ]170
16 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต.เกาะมะนาว [ 16 ม.ค. 2561 ]191
17 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงห้องนายก อบต.เกาะมะนาว [ 16 ม.ค. 2561 ]202
18 ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 [ 18 เม.ย. 2560 ]140
19 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มโกรกหินปูน-คุ้มโปร่งพัฒนา หมู่ 6 [ 18 เม.ย. 2560 ]183
20 ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองน้อย-วัดโปร่งหนองนายอู หมู่5 [ 18 เม.ย. 2560 ]188
 
หน้า 1|2