องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายภายในหมู่บ้านจอมแก้ว หมู่ที่ 3 [ 13 มี.ค. 2567 ]18
2 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายภายในหมู่บ้านเกาะมะนาว หมู่ที่ 1 [ 13 มี.ค. 2567 ]13
3 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายภายในหมู่บ้านโนนแปะ หมู่ที่ 4 [ 13 มี.ค. 2567 ]15
4 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.39-001 สายหนองนายอู จากแยกถนนปะโค-โคกรัง-บ้านจอมแก้ว หมู่ 5 ตำบลเกาะมะนาว [ 23 ธ.ค. 2565 ]102
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรับคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมวัสดุที่ผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจอมแก้ว-โนนแปะ บ้านจอมแก้ว หมู่ 3 [ 13 ก.ย. 2564 ]185
6 ประกาศ ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรักเพื่อน หมู่ที่ 8 [ 5 ก.พ. 2561 ]221
7 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนเสริมเหล็กสายเกาะไทรงาม-โปรงพัฒนา หมู่ที่ 8 [ 5 ก.พ. 2561 ]220
8 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโกรกผักหวาน-เกาะไทรงาม หมู่ที่ 8 [ 5 ก.พ. 2561 ]228
9 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโกรกหินปูน-โปร่งพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 5 ก.พ. 2561 ]199
10 ประกาศราคกลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจอมแก้ว-ไร่เกาะ หมู่ที่3 [ 5 ก.พ. 2561 ]207
11 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประทุมวงษ์ หมู่ที่ 3 [ 5 ก.พ. 2561 ]200
12 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปาหมู่บ้านเกาะมะนาว หมู่ที่ 1 [ 5 ก.พ. 2561 ]186
13 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ารวก- โกรกผักหวาน หมู่ที่ 2 [ 5 ก.พ. 2561 ]190
14 ประกาศราคากลาง ก่อาร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบตะวันออกบ้านโนนแปะ หมู่ที่ 4 [ 5 ก.พ. 2561 ]186
15 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองนายอู-โกรกหินปูน หมู่ที่ 5 [ 5 ก.พ. 2561 ]192
16 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลานตากผลผลิตการเกษตร บ้านเกาะแก้วศรีสุข หมู่ที่ 7 [ 5 ก.พ. 2561 ]208
17 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสายป่ารวก-โกรกผักหวาน หมู่ที่ 2 [ 5 ก.พ. 2561 ]183
18 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 5 ก.พ. 2561 ]193
19 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต.เกาะมะนาว [ 16 ม.ค. 2561 ]213
20 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงห้องนายก อบต.เกาะมะนาว [ 16 ม.ค. 2561 ]222
 
หน้า 1|2