องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน [ 10 พ.ค. 2566 ]48
2 INFO ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2565 ]54
3 สรุป ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2565 ]56
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2565 ]65
5 INFO ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2565 ]57