องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 


วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว (สปสช.)


วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว นำโดยนายสเตท สากุลรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  (สปสช.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ / อนุกรรมการฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้ว/Care giver (CG) ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) พร้อมกับมอบแพลมเพิลให้กับผู้ป่วยติดเตียงในตำบลเกาะมะนาว

2024-07-17
2024-05-30
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-12
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-11
2024-02-20