องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 


วันที่ 3 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ


วันที่ 3 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน ของทุกปี) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ทำเสวียนรักษ์โลก ลดขยะสร้างปุ๋ยบำรุงไม้ผล ปรับปรุงภูมิทัศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

2024-07-17
2024-05-30
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-12
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-11
2024-02-20