องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"เกาะมะนาวเกมส์" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567


นำโดย นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 3 ประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย นายประพันธ์ สู่หนองบัว นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ และคณะผู้จัดนำโดย นายสเตท สากุลรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. คณะที่ปรึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานอบต.ทุกท่าน นักกีฬาทุกหมู่บ้านในตำบลเกาะมะนาวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด"เกาะมะนาวเกมส์" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ.สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

2024-07-18
2024-07-17
2024-05-30
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-12
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-11