องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566


วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. โดย นายสเตท สากุลรัตนะ นายก อบต. พร้อมสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ

พนักงาน รพ.สต.จอมแก้ว คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566

"รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่ความดี"

2023-11-19
2023-11-17
2023-10-24
2023-09-27
2023-09-22
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-07