องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 


วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นำโดย นายสเตท สากุลรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว พร้อมผู้บริหาร ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว มอบเงินบำเหน็จตกทอดให้กับทายาทฯ


วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นำโดย นายสเตท  สากุลรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว พร้อมผู้บริหาร ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว มอบเงินบำเหน็จตกทอดให้กับทายาทกรณีข้าราชการเสียชีวิต ราย นายชำนาญ  อาบสุวรรณ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมนี้ ทายาทได้มอบครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

2023-11-19
2023-11-17
2023-10-24
2023-09-27
2023-09-22
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-07