องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 


วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นำโดย ท่านนายกสเตท สากุลรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว มอบเงินช่วยพิเศษให้กับทายาท กรณีข้าราชการเสียชีวิต รายนา


วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นำโดย ท่านนายกสเตท สากุลรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว มอบเงินช่วยพิเศษให้กับทายาท กรณีข้าราชการเสียชีวิต รายนายชำนาญ  อาบสุวรรณ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

2024-03-11
2024-02-20
2024-02-02
2024-02-01
2024-01-12
2023-12-08
2023-12-01
2023-11-19
2023-11-17
2023-10-24