องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
คำสั่งการปฏิบัติราชการแทน,รักษาราชการแทน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และมอบหมายหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายใน [ 17 ม.ค. 2565 ]110
2 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 17 ม.ค. 2565 ]108
3 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด [ 17 ม.ค. 2565 ]113
4 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 17 ม.ค. 2565 ]102
5 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง [ 17 ม.ค. 2565 ]69
6 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ [ 17 ม.ค. 2565 ]100
7 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ [ 17 ม.ค. 2565 ]109
8 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 17 ม.ค. 2565 ]110
9 มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 11 ต.ค. 2564 ]106
10 มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ [ 11 ต.ค. 2564 ]72
11 มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 11 ต.ค. 2564 ]105
12 คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2564 ]96
13 มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 1 ต.ค. 2564 ]99