องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ อปท. LPA


รายงานผลคะแนนกาประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี ๒๕๖๐

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลคะแนนกาประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี ๒๕๖๐
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.เกาะมะนาว