องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]3
2 ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]61
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]103
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 22 มี.ค. 2564 ]96
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับประจำปี [ 22 มี.ค. 2564 ]138
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2563 ]131
7 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]143
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 8 ธ.ค. 2560 ]130
9 งบรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 30 ก.ย. 2560 ]145
10 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2559 [ 27 ธ.ค. 2559 ]160
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 22 ก.ย. 2558 ]150