องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]29
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]78
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 22 มี.ค. 2564 ]75
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับประจำปี [ 22 มี.ค. 2564 ]97
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2563 ]81
6 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]85
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 8 ธ.ค. 2560 ]90
8 งบรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 30 ก.ย. 2560 ]104
9 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2559 [ 27 ธ.ค. 2559 ]105
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 22 ก.ย. 2558 ]102