องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]91
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]121
3 ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]115
4 ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ก.ค. 2564 ]124
5 ประกาศ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 12 ก.ค. 2564 ]110
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 [ 9 ธ.ค. 2563 ]124
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]115
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเ้พิ่มเติม (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2561 [ 29 พ.ค. 2561 ]119
9 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 23 ต.ค. 2560 ]113
10 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) [ 28 ก.ย. 2560 ]108
11 ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2558-2560) [ 1 เม.ย. 2559 ]107
12 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 เม.ย. 2559 ]115