องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บริหาร [ 1 ก.พ. 2564 ]103
2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป [ 1 ก.พ. 2564 ]96
3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานการคลัง [ 1 ก.พ. 2564 ]100
4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานช่าง [ 1 ก.พ. 2564 ]107
5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 1 ก.พ. 2564 ]102
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานการศึกษา [ 1 ก.พ. 2564 ]106
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม [ 1 ก.พ. 2564 ]103
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.พ. 2564 ]104
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นิติกร [ 1 ก.พ. 2564 ]102
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร [ 1 ก.พ. 2564 ]103
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ก.พ. 2564 ]102
12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ 1 ก.พ. 2564 ]110
13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี [ 1 ก.พ. 2564 ]100
14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการคลัง [ 1 ก.พ. 2564 ]109
15 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 ก.พ. 2564 ]104
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 1 ก.พ. 2564 ]105
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการพาณิชย์ [ 1 ก.พ. 2564 ]103
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักประชาสัมพันธ์ [ 1 ก.พ. 2564 ]104
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักพัฒนาการท่องเที่ยว [ 1 ก.พ. 2564 ]103
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการพัสดุ [ 1 ก.พ. 2564 ]102
 
หน้า 1|2|3|4