องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บริหาร [ 1 ก.พ. 2564 ]114
2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป [ 1 ก.พ. 2564 ]104
3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานการคลัง [ 1 ก.พ. 2564 ]105
4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานช่าง [ 1 ก.พ. 2564 ]78
5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 1 ก.พ. 2564 ]117
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานการศึกษา [ 1 ก.พ. 2564 ]113
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม [ 1 ก.พ. 2564 ]124
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.พ. 2564 ]116
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นิติกร [ 1 ก.พ. 2564 ]83
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร [ 1 ก.พ. 2564 ]84
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ก.พ. 2564 ]82
12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ 1 ก.พ. 2564 ]121
13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี [ 1 ก.พ. 2564 ]122
14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการคลัง [ 1 ก.พ. 2564 ]119
15 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 ก.พ. 2564 ]86
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 1 ก.พ. 2564 ]121
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการพาณิชย์ [ 1 ก.พ. 2564 ]81
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักประชาสัมพันธ์ [ 1 ก.พ. 2564 ]103
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักพัฒนาการท่องเที่ยว [ 1 ก.พ. 2564 ]119
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการพัสดุ [ 1 ก.พ. 2564 ]108
 
หน้า 1|2|3|4