องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บริหาร [ 1 ก.พ. 2564 ]16
2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป [ 1 ก.พ. 2564 ]13
3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานการคลัง [ 1 ก.พ. 2564 ]14
4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานช่าง [ 1 ก.พ. 2564 ]15
5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 1 ก.พ. 2564 ]12
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานการศึกษา [ 1 ก.พ. 2564 ]14
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม [ 1 ก.พ. 2564 ]13
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.พ. 2564 ]14
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นิติกร [ 1 ก.พ. 2564 ]14
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร [ 1 ก.พ. 2564 ]13
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ก.พ. 2564 ]12
12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ 1 ก.พ. 2564 ]18
13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี [ 1 ก.พ. 2564 ]14
14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการคลัง [ 1 ก.พ. 2564 ]16
15 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 ก.พ. 2564 ]14
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 1 ก.พ. 2564 ]15
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการพาณิชย์ [ 1 ก.พ. 2564 ]14
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักประชาสัมพันธ์ [ 1 ก.พ. 2564 ]13
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักพัฒนาการท่องเที่ยว [ 1 ก.พ. 2564 ]14
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการพัสดุ [ 1 ก.พ. 2564 ]13
 
หน้า 1|2|3|4