องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]26
2 รายงสนผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]78
3 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของการให้บริการ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 23 ส.ค. 2560 ]74