องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]21
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]111
3 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]112
4 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]137
5 รายงสนผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]103
6 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของการให้บริการ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 23 ส.ค. 2560 ]103