องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]15
2 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]13
3 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]13
4 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]14
5 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.เกาะมะนาว ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]15
6 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]14
7 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]13
8 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]13
9 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]15
10 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]14
11 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]15
12 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]13
13 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.เกาะมะนาว ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ธ.ค. 2562 ]14
14 เรียกประชุมสภา อบต.เกาะมะนาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 8 ธ.ค. 2560 ]17
15 เรียกประชุมสภา อบต.เกาะมะนาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 18 ต.ค. 2560 ]17
16 เรียกประชุมสภา อบต.เกาะมะนาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 6 ต.ค. 2560 ]14
17 เรียกประชุมสภา อบต.เกาะมะนาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 11 ก.ย. 2560 ]17
18 เรียกประชุมสภา อบต.เกาะมะนาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 4 ส.ค. 2560 ]14
19 เรียกประชุมสภา อบต.เกาะมะนาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 24 เม.ย. 2560 ]20
20 เรียกประชุมสภา อบต.เกาะมะนาว สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.๒๕๖๐ [ 30 ม.ค. 2560 ]18