องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]127
2 การกำหนดประชุมสภาฯ ครั้งแรก ปี พ.ศ.2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]120
3 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]123
4 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]121
5 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]89
6 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]90
7 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]83
8 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]88
9 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.เกาะมะนาว ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]90
10 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]87
11 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]90
12 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]89
13 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]93
14 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]90
15 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]86
16 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]90
17 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.เกาะมะนาว ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ธ.ค. 2562 ]91
18 เรียกประชุมสภา อบต.เกาะมะนาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 8 ธ.ค. 2560 ]118
19 เรียกประชุมสภา อบต.เกาะมะนาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 18 ต.ค. 2560 ]131
20 เรียกประชุมสภา อบต.เกาะมะนาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 6 ต.ค. 2560 ]82
 
หน้า 1|2