องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการ อบต.เคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่  ประจำปีงบประมาณ  2561  ได้ออกจัดเก็บภาษีฯ  นอกสถานที่   ณ   วัดเกาะมะนาว