องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปี 2561


โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  เพื่อส่งเสริมสุขภาพ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนตำบลเกาะมะนาว  ปีงบประมาณ  2561  โดยมี  นายสเตท   สากุลรัตนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว  และคณะกรรมการ สปสช.