องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการออกตรวจเยียมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง


สปสช.ตำบลเกาะมะนาว ได้จัดโครงการออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงภายในตำบลเกาะมะนาว  โดยมี  นายสเตท   สากุลรัตนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว  และคณะกรรมการ สปสช.ระดับตำบล  ในวันที่  7  กรกฎาคม  2560  ที่ผานมา