องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เกาะมะนาวเกมส์" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566


นำโดย นายประพันธ์  สู่หนองบัว นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประธานในพิธีเปิด

คณะผู้จัด นำโดย นายสเตท  สากุลรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต.

สมาชิกอบต. คณะที่ปรึกษานายก อบต. ข้าราชการ พนักงาน อบต.ทุกท่าน นักกีฬาทุกหมู่บ้านในตำบลเกาะมะนาว เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เกาะมะนาวเกมส์" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

2023-09-27
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-06
2023-09-04
2023-08-18