องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 


ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดเพชรภูมิสุวรรณวรารา


วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.โดยนายสเตท สากุลรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต./คณะทีี่ปรึกษาฯ/ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ฯ ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา  ณ วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม ตำบลบ้านเพชร

2023-09-27
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-06
2023-09-04
2023-08-18