องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 


ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดเพชรภูมิสุวรรณวรารา


วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.โดยนายสเตท สากุลรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต./คณะทีี่ปรึกษาฯ/ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ฯ ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา  ณ วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม ตำบลบ้านเพชร

2023-01-18
2023-01-13
2022-12-23
2022-12-06
2022-10-25
2022-10-20
2022-10-19
2022-10-11
2022-09-28
2022-09-24