องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 


วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นำโดย นายสเตท สากุลรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว พร้อมผู้บริหาร ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว มอบเงินบำเหน็จตกทอดให้กับทายาทฯ


วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นำโดย นายสเตท  สากุลรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว พร้อมผู้บริหาร ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว มอบเงินบำเหน็จตกทอดให้กับทายาทกรณีข้าราชการเสียชีวิต ราย นายชำนาญ  อาบสุวรรณ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมนี้ ทายาทได้มอบครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

2023-01-18
2023-01-13
2022-12-23
2022-12-06
2022-10-25
2022-10-20
2022-10-19
2022-10-11
2022-09-28
2022-09-24