สอบราคาปรับปรุงแหล่งน้ำคลองบง หมู่ที่ 1 [ 28 เม.ย. 2559 ]
.....................................................................................................................................................
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างสถานีอนามัยจอมแก้ว หมู่ที่ 3 [ 20 พ.ค. 2558 ]
.....................................................................................................................................................