วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้าง๋ซ่อมแซมถนนสายโกรกหินปูน-โปร่งพัฒนา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนสายโนนแปะ-หนองผักบุ้ง หมู่ 4 บ้านโนนแปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนสายโกรกงิ้ว-หนองตะครอง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างถ่าายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม)ศพด. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง